Documentbeheer

Ishtar.DMS
Alle documentatie gerelateerd aan het onderhoud, van werkorders tot facturen en garantiebewijzen, wordt beheerd in Ishtar.DMS. Dit zorgt voor een eenvoudige terugvindbaarheid en toegankelijkheid van documenten op basis van metadata zoals projectnaam, locatie, of type werkzaamheid.


Workflows kunnen worden ingezet om notificaties uit te sturen wanneer documenten moeten vernieuwd worden of onderhouden dienen te worden ingepland.

Reservaties

Ishtar.Reservaties
Parkings, vergaderzalen, laadpalen, deelfietsen, auto’s, flexdesk, etc. : Laat mensen toe zelf deze zelf te reserveren en hou alles bij in een duidelijke kalender.

Projectmanagement

Ishtar.Projects
Voor grotere renovaties of bouwprojecten maakt Ishtar.Projects het mogelijk om een gedetailleerd plan te ontwikkelen, inclusief schattingen van de werklast en de benodigde materialen. Taken en deadlines worden gedefinieerd en toegewezen, waardoor een gestructureerd overzicht ontstaat van het project van begin tot eind.

Toegangsbeheer en Beveiliging

Integreren met Azure Active Directory voor geavanceerd gebruikers- en toegangsbeheer.

Onderhouds
verzoeken

Ishtar.Tasks
Wanneer een onderhoudsprobleem wordt geïdentificeerd binnen een gebouw, wordt dit vastgelegd in Ishtar.Tasks. Dit kan gaan om reparaties, schoonmaakwerkzaamheden of veiligheidscontroles. Elke taak wordt toegewezen aan de verantwoordelijke partij, compleet met alle benodigde details en deadlines.

Inzichten en
Rapportage

Power BI
Integratie voor het creëren van dashboards en rapporten, alle data staat immers ter beschikking op de eigen Dataverse.